Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Informatie voor verwijzers

Het Jeugdteam+ is actief in de regio Midden IJssel en Oost Veluwe. Er zijn met deze regio afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze het Jeugdteam+ ingezet kan worden.

Wanneer er sprake is van langdurige complexe problemen bij gezinnen, kinderen/jongeren, zoals schoolverzuim, verslaving, (vermoeden van) psychiatrische problematiek, geen thuis, zorg mijden of een combinatie daarvan, kan het Jeugdteam+ ingezet worden.

Daarnaast kan Jeugdteam+ vanuit hun multidisciplinaire blik ook ingezet worden voor Consultatie & Advies bij vastgelopen of complexe hulpverleningstrajecten. Door de inzet van dit unieke, multidisciplinaire team kunnen complexe vraagstukken direct en volledig benaderd worden vanuit verschillende specialistische invalshoeken.Om het Jeugdteam+ in te kunnen schakelen is een toewijzing nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).De hulpvraag bepaalt de samenstelling van het duo Jeugdteam+leden dat aan de slag gaat, zodat de juiste expertise ingezet wordt. Uiteraard kunnen zij altijd hun andere collega’s met andere expertises inzetten als dat nodig is.Wanneer het Jeugdteam+ en Jeugd GGZ Dimence Groep (Dimence vervult de rol van ‘kassier’ voor het Jeugdteam+) per e-mail de bevestiging hebben ontvangen dat de beschikking zal worden afgegeven, start het team met het plannen van een eerste afspraak met ouders en kind/jongere.De allereerste afspraak en kennismaking (dus nog zonder beschikking of inzet) bestaat altijd uit een gezamenlijk multidisciplinair overleg (MDO) met het Centrum van Jeugd en Gezin, Jeugdteam+, reeds betrokken hulpverlening en de cliënt of wettelijke vertegenwoordiging van de cliënt, om zo samen de hulpvraag en de te bereiken doelen te bepalen.