Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Privacybeleid

Privacybeleid
Jeugdteam+ respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Jeugdteam+ conformeert zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens
De eventueel verstrekte persoonsgegevens gebruikt Jeugdteam+ alleen voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie, een aanmelding of een klacht. Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden zonder toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Inzien van gegevens
Men heeft te allen tijde de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kan men contact met ons op nemen.

Bewaartermijn
Jeugdteam+ bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt nodig is, tenzij het onderdeel is van een overeenkomst tussen persoon en Jeugdteam+.

Beveiligen van persoonsgegevens
Jeugdteam+ neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er vermoedens zijn dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Voor privacy gerelateerde vragen kan men contact opnemen met info@jeugdteamplus.nl

Privacybeleid Jeugdteam+